Syarat-syarat beriklan

tick Tidak dibenarkan meletakkan iklan yang sama pada satu-satu masa
tick Tidak dibenarkan meletak gambar iklan yang tidak bersesuai dengan masyarakat dan budaya rakyat Malaysia.
tick Perkara yang diiklankan tidak menyalahi undang-undang.
tick Tajuk iklan bukan merupakan urls. Tanda-tanda yang tidak diperlukan tidak dibenarkan diletakkan pada tajuk.
tick Pihak kami berhak membatalkan mana-mana iklan yang difikirkan tidak bersesuaian.

* Pihak kami berhak meminda atau menambah mana-mana syarat yang difikirkan sesuai tanpa persetujuan mana-mana pihak.